องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน info ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปอพาน
อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ที่อยู่ 99 ตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 44170 โทรศัพท์.043-989057

บริการข้อมูล
thumb_up facebook อบต.ปอพาน
camera_alt ภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน นำโดย นางบัวลอย โยธะบุรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ได้มอบน้ำดื่มให้กับโรงพยาบาลนาเชือก... [7 กันยายน 2564]
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ได้ประชุมสภาสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 เพื่อรับหลักการข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 [19 สิงหาคม 2564]
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ท่าน จิรวัฒน์ ศิริพานิชย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ได้ส่งตัวแทนร่วมบริจาคสิ่งของให้แก่ศูนย์พักคอยตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ณ... [19 สิงหาคม 2564]
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆ ในเขตพื้นที่ตำบลปอพาน และอำเภอนาเชือก และกับประชาชนชาวตำบลปอพาน ได้ร่วมพิธีเปิดศูนย์พักคอยตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก... [16 สิงหาคม 2564]
องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ได้ดำเนินการจัดตั้งตู้ปันสุข เพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนที่มีฐานะยากจน และได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น [21 เมษายน 2564]
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 [20 เมษายน 2564]
เมื่อวันที่ 10-11 เมษายน พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ได้ร่วมกับ ผู้นำชุมชนและประชาชนในหมู่บ้านกุดหลวง หมู่ที่ 5 ตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม เพื่อได้จัดกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีบวงสรวงพระกู่ทอง... [11 เมษายน 2564]
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2564 นายอนันต์ หนักแน่น ท้องถิ่นอำเภอนาเชือก ได้เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายและให้คำชี้แนะให้แก่ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน อบต.ปอพาน [19 มีนาคม 2564]
บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน [15 กุมภาพันธ์ 2564]
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ได้ประชุมสภาสมัยสามัญครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน [15 กุมภาพันธ์ 2564]
1 - 10 (ทั้งหมด 49 รายการ) 1 2 3 4 5
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลปอพาน
โทร : 043989057
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลปอพาน
โทร : 043989057
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 1,439