องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน info ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปอพาน
อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ที่อยู่ 99 ตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 44170 โทรศัพท์.043-989057บริการข้อมูล
thumb_up facebook อบต.ปอพาน
camera_alt ภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นายนิทัศน์ เทศสวัสดิ์ นายอำเภอนาเชือก ได้เป็นประธานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน (ครั้งแรก) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน...
องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ได้ส่งมอบแผ่นพับและคู่มือประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งฯ ให้กับผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลปอพาน เพื่อดำเนินการแจกจ่ายให้กับประชาชนตำบลปอพาน...
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือกออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ร่วมกับสมาคมประชาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย มอบถุงยังชีพ และเงินช่วยเหลือ จำนวน 500...
เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน นำโดย นางบัวลอย โยธะบุรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ได้มอบน้ำดื่มให้กับโรงพยาบาลนาเชือก...
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ได้ประชุมสภาสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 เพื่อรับหลักการข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ท่าน จิรวัฒน์ ศิริพานิชย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ได้ส่งตัวแทนร่วมบริจาคสิ่งของให้แก่ศูนย์พักคอยตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ณ...
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆ ในเขตพื้นที่ตำบลปอพาน และอำเภอนาเชือก และกับประชาชนชาวตำบลปอพาน ได้ร่วมพิธีเปิดศูนย์พักคอยตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก...
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศขายพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview53 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
ประกาศแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มีนาคม 2564 (แบบ สขร.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview91
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (สขร.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview117

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลปอพาน
โทร : 043989057
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลปอพาน
โทร : 043989057
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 1,407

public หนังสือราชการกรมฯ


ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ