องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน info ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปอพาน
อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ที่อยู่ 99 ตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 44170 โทรศัพท์.043-989057

บริการข้อมูล
thumb_up facebook อบต.ปอพาน
folder ประกวดราคาจัดซื้อ-จัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศ ขอบเขตรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67 |
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 คะ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5]
insert_drive_file โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 15 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4]
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสิรมเหล็ก หมู่ที่ 14 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4]
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้าง คสล. หมู่ที่ 11 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง คสล. หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
insert_drive_file ประกาศราคากลางซ่อมเเซมฝาย หมู่5 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 |
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลปอพาน
โทร : 043989057
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลปอพาน
โทร : 043989057
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 1,471