องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน info ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปอพาน
อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
folder รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง ผด.3 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง ผด.3 ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง ผด.3 ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง ผด.3 ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง ผด.3 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง ผด.3 ไตรมาสที่ 4 ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file รายงายผลการดำเนินงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง ผด.3 ไตรมาสที่ 3 ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file รายงายผลการดำเนินงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง ผด.3 ไตรมาสที่ 2 ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
insert_drive_file รายงายผลการดำเนินงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง ผด.3 ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
insert_drive_file e รายงายผลการดำเนินงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง ผด.3 ไตรมาสที่ 4 ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
insert_drive_file e รายงายผลการดำเนินงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง ผด.3 ไตรมาสที่ 3 ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98
insert_drive_file รายงายผลการดำเนินงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง ผด.3 ไตรมาสที่ 2 ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
insert_drive_file รายงายผลการดำเนินงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง ผด.3 ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
insert_drive_file รายงายผลการดำเนินงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง ผด.3 ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
insert_drive_file ประกาศ ผด.3 ไตรมาสที่ 1ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 235
insert_drive_file ประกาศรายงานตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 229
insert_drive_file ประกาศรายงานผลดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ไตรมาส 4 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 242
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดหาพัสดุ ผด.3(ไตรมาสที่ 4) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 234
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดหาพัสดุ ผด.3(ไตรมาสที่ 4) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 227
1 - 20 (ทั้งหมด 22 รายการ) 1 2