องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน info ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปอพาน
อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน นำโดย นางบัวลอย โยธะบุรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ได้มอบน้ำดื่มให้กับโรงพยาบาลนาเชือก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปอพานและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสระ ที่ออกพื้นที่ให้บริการประชาชนในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ณ วัดโพธิ์ชัย ตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
รายละเอียด : -
ผู้โพส : admin