องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน info ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปอพาน
อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
พิธีสมโภชน์เปิดถนนไฟฟ้า “สายพุทธเกษตรกรรม วัฒนธรรมจำปาศรี” สายทางจากบ้านปอพาน - วัดป่าพุทธศิลป์ ประจำปี พ.ศ.2565
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน โดยการนำของท่านบุญแฝง เถิงบุญ ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ได้ร่วมเปิดพิธีสมโภชน์เปิดถนนไฟฟ้า “สายพุทธเกษตรกรรม วัฒนธรรมจำปาศรี” สายทางจากบ้านปอพาน - วัดป่าพุทธศิลป์ และได้รับเกียรติจากท่าน วิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดพิธีสมโภชน์เปิดถนนไฟฟ้า “สายพุทธเกษตรกรรม วัฒนธรรมจำปาศรี” ดังกล่าว พร้อมกับมีส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน ได้เข้าร่วมปลูกต้นจำปา ตามสายทาง เป็นจำนวนมาก
ผู้โพส : admin