องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน info ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปอพาน
อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

บริการข้อมูล
thumb_up facebook อบต.ปอพาน
info ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)
One Stop Service (OSS)

camera_alt ภาพกิจกรรม
???? เชิญชวนพี่น้องชาวมหาสารคาม พี่น้องอำเภอ นาเชือก ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัย เนื่องจาก วันที่ 4 ก.พ. 2567 เวลาประมาณ 17.32 น. เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านของนางบัวผิน ตาโม อายุ 56 ปี...
เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2567 เวลาประมาณ 17.32 น. เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านของนางบัวผิน ตาโม อายุ 56 ปี สถานที่เกิดเหตุ บ้านเลขที่ 81 หมู่ 5 บ้านกุดหลวง ต.ปอพาน อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ได้ดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ได้ประชุมคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนวันละบาท เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับกองทุนวันละบาท ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน จัดกิจกรรม "หนูน้อยจิตอาสา เดือนธันวาคม 2566" ทำความสะอาดดอนปู่ตาบ้านปอพาน และวัดบ้านเหล่าค้อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน จัดกิจกรรม " หนูน้อยปลูกผักสวนครัวประจำ เดือนธันวาคม พ.ศ.2566 "
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน โดยการนำของท่านบุญแฝง เถิงบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ได้ดำเนินการโครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2566 ณ หนองสาธารณะหนองสิม ...
องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ประชาสัมพันธ์เปิดให้บริการผ่านระบบ e-Service จำนวน 22 งานบริการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เป็นต้นไปเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ (One Stop Service : OSS)
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
บุคลากรภายใน
play_arrow ผู้บริหารองค์กร
นายบุญแฝง เถิงบุญ
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลปอพาน
โทร : 061-0294194
นายบุญแฝง เถิงบุญ
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลปอพาน
โทร : 061-0294194
อีเมล์กลาง
Web mail
อบต.ปอพาน

สถิติ sitemap
วันนี้ 652
เดือนนี้6,249
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)30,536
ทั้งหมด 140,973


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล
กสธ.
21/02/2567
21/02/2567
แจ้งข้อสั่งการการดำเนินงานการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ และติดตาม ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
การประชุมชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3
กศ.
21/02/2567
21/02/2567
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2566
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน
สน.คท.
20/02/2567
21/02/2567
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ